เมล็ดบัวกระด้ง

หมวดหมู่สินค้า
โทรเลย

082-322-4827

เมล็ดบัวกระด้ง

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า


เมล็ดจะอยู่ในฝักบัว เมล็ดอ่อนจะมีสีขาว ต่อมาเป็นสีเขียว และเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจนถึงแก่จัดจะออกดำ ขนาดเมล็ดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร เมล็ดที่แก่จะใช้สำหรับการเพาะขยายพันธุ์

บัวกระด้ง ถือเป็นบัวที่ใช้เป็นไม้ประดับในสระหรือหนองน้ำเท่านั้น ไม่สามารถปลูกในกระถางได้ ดังนั้น จึงมักพบได้ในหนองน้ำขนาดใหญ่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำ เป็นบัวที่มีลักษณะแปลก แกละแตกต่างจากบัวสายพันธุ์อื่นๆ
1. นำเมล็ดบัวสีที่ได้ซื้อมา เทใส่ขวดแก้วหรือพลาสติก 2ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยมัดปากแก้วหรือภาชนะให้สนิท และนำไปตั้งกลางแจ้ง ประมาณ 1-2 เดือน เมล็ดจะงอกออกมา
. นำเมล็ดที่งอก ไปปลูกลงดินเหนียวหรือดินเลนจะดีมาก ระดับน้ำที่ใส่เหนือดินประมาณ 1 -2 นิ้ว ข้อสำคัญให้บัวบัวเสมอน้ำห้ามจมน้ำสำหรับเมล็ดที่งอกแล้ว


 1302
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์